Atatürk Kültür Merkezi

Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Sergisi

08 Şubat 2017 13:00

Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

Etkinliği
Paylaş
Şapka, eldiven, fular, şemsiye gibi aksesuarlar; giysinin tamamlanması ve karakterinin vurgulanması açısından en önemli ikincil unsurlardır. Özellikle şapkalar, yaşam tarzı, toplumsal statü, rütbe, meslek ve kişilik göstergesidir. Osmanlı Dönemi kadınları başörtüsü olarak yaşmak; şapka yerine ise takke, fes, hotoz, tepelik, arakçin gibi başlıklar kullanmışlardır. Batı Avrupa ve Amerika’da kadın güzelliği, giyim ile ön plana çıkarılsa da, Müslüman dünyada kadın güzelliği yabancı gözlerden sakınılmıştır. Batılılaşma hareketleri kapsamında Osmanlı kadını Avrupai giysilerini ferace ve çarşaf altına gizlemiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde, her konuda olduğu gibi kadın giysi ve aksesuarlarında çağdaşlaşma ve dünyaya entegrasyon gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk giysi ve aksesuarlardaki yenilikleri öncelikle kendisi kullanarak halkına örnek olmuş bir dünya lideridir...