Atatürk Kültür Merkezi

HASTA HAKLARI SEMİNERİ

06 Kasım 2018 14:00

Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

Etkinliği
Paylaş
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM PROJESİ

Büyükçekmece Belediye’mizin ev sahipliğinde Türkiye Barolar Birliğine üye Avukatlar tarafından Hukuk Okur- Yazarlığı Projesi kapsamında düzenlediği Hasta Hakları Semineri gerçekleştirilecektir.
Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek ve sağlığına yönelik olumsuzluklardan korunarak yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmek doğal bir insan hakkıdır.
Ancak herkesin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bazı davranışlar da dahil birçok değişik etken nedeniyle sağlığını yitirebilir yani hastalanabiliyor. İşte sağlıklı yaşama hakkının bütünleyeni olan, gereksinim duyulan sağlık hizmetinin alınması sırasında insanların yararlandığı haklara hasta hakları denilmektedir.
İnsanların yitirdikleri sağlıklarına yeniden kavuşmak üzere onlara yardımcı olan ve sağlık hizmeti veren kişilerle olan ilişkilerinde bir “insan” olarak sahip oldukları hakların bütünüdür.